DWK Mitglieder:


Cenit SRL

 

Cenit SRL

 

CENIT este partenerul ideal pentru transformarea digitală. Având compania CENIT de partea lor, clienţii dispun de posibilităţi vaste pentru optimizarea proceselor comerciale orizontale şi verticale. Tehnologiile inovative din domeniile: Managementul Ciclului de Viaţă al Produsului, Uzina Digitală şi Managementul Informaţiilor Întreprinderii, reprezintă fundamentul în acest scop. Competenţa consultanţilor CENIT s-a dezvoltat în urma unei combinaţii dintre o înţelegere multidisciplinară a proceselor şi expertiza de specialitate aprofundată. Consilierea continuă, oferă clienţilor CENIT siguranţa că soluţiile acestora iau naştere sub rezerva înţelegerii întregului lanţ valoric.

 

În calitate de partener complet al clienţilor săi, CENIT îşi asumă responsabilitatea consilierii de la introducerea soluţiilor IT inovative, până la operarea economică a acestora. Echipa CENIT se adaptează la situaţia specifică a fiecărei companii şi garantează astfel, legătura strânsă cu practica, fapt ce permite optimizări operative măsurabile. De peste 25 de ani, CENIT generează în acest fel avantaje competitive pentru clienţi de renume din sectoare industriale cheie ale economiei.

 

CENIT are aproximativ 800 de angajaţi, care oferă asistenţă la nivel mondial clienţilor din industria auto, aerospaţială, a construcţiilor de maşini, producţiei de scule şi matriţe, serviciilor de finanţare, comerţului şi a bunurilor de larg consum.

___________________________________

 

CENIT ist der Partner für die erfolgreiche digitale Transformation. Kunden verfügen mit CENIT an ihrer Seite über weitreichende Möglichkeiten zur Optimierung ihrer horizontalen und vertikalen Geschäftsprozesse. Innovative Technologien aus den Bereichen Product Lifecycle Management, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management schaffen dafür die Basis. Die Kompetenz der CENIT-Berater entsteht aus der Kombination von fachübergreifendem Prozessverständnis und tiefer Fach-Expertise. Der durchgängige Beratungsansatz gibt CENIT Kunden die Sicherheit, dass ihre Lösungen mit dem Verständnis für ihre gesamte Wertschöpfungskette entstehen.

 

Als ganzheitlich aufgestellter Partner seiner Kunden übernimmt CENIT die Verantwortung von der Beratung über die Einführung innovativer IT-Lösungen bis zum wirtschaftlichen Betrieb. Das CENIT-Team stellt sich auf die spezifische Situation des Unternehmens ein und gewährleistet damit die Praxisnähe, die messbare operative Optimierungen erst ermöglicht. Seit über 25 Jahren realisiert CENIT damit Wettbewerbsvorteile für namhafte Kunden in Schlüsselindustrien der Wirtschaft.

 

CENIT beschäftigt rund 800 Mitarbeiter, die weltweit Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter betreuen.

 


E-Mail: contact@unternehmensemail.roNehmen Sie Kontakt auf: