DWK Mitglieder:


Vitesco Technologies Romania S.R.L.


Vitesco

 

Vitesco in Brasov

 
The company produces fuel-supply units, AdBlue transfer units, but also a series of other components that are needed for the units. The innovative solutions bring a major contribution, raising the energetic efficiency and lowering the CO2 emissions of a car.
In September 2016 a new engineering center was inaugurated, where new projects, regarding the testing and validation of products are developed.There are also activities regarding research and development using the newest equipment and technology.
Very active in the recruitment market, the company estimates that by the end of 2018 it will reach approximately 2000 employees, from 1450 which it had in December 2016.

 

Vitesco în Brașov

 
Compania produce unități de alimentare cu combustibil, unități de transfer fluide AdBlue, cât și o serie de subansamble ce intră în componența acestora. Soluțiile inovatoare aduc o contribuție majoră crescând eficiența energetică și, prin urmare, reducând emisiile de CO2 ale unei mașini. În septembrie 2016 a fost inaugurat centrul de inginerie, unde se dezvoltă proiecte ce presupun testarea și validarea produselor, precum și activități de cercetare și dezvoltare, utilizând echipamente și tehnologie de top. Activă pe piața recrutărilor de personal, compania estimează ca până la finele anului 2018 să ajungă la un efectiv de aproximativ 2000 de angajați, de la 1450 câți existau în decembrie 2016.

 


www.continental-corporation.com

Fax: 40 374 359311


E-Mail: career-auto-brasov@continental-corporation.comNehmen Sie Kontakt auf: